با توجه به مشکلات فعلی و جلوگیری از احتکار لاستیک ، به هر کد ملی و پلاک خودرو تا سقف 4 لاستیک تعلق خواهد گرفت. رد کردن